Skrypt testowy, przeliczanie czasu wyrażonego w sekundach na aktualną godzinę

Podaj liczbę sekund :